1. prosty, łatwy w nauce, ma intuicyjną składnię – dzięki temu skraca się czas
nauki tego języka
2. szybki, wydajny dlatego ma tak szerokie zastosowanie w Big Data
3. programiści ze znajomością tego języka są poszukiwani na rynku i dobrze
opłacani (dla programistów Pythona na pewno pracy nie zabraknie)
4. największe firmy świata tj. Google, Dropbox, Spotify czy Netflix, Facebook,
Instagram, Yahoo, Quora, Pinterest, Disqus używają Python w swoich aplikacjach,
potwierdzjąc jak dobry jest to język programowania
5. Python to programowanie oparte o obiektowość (tu wszystko jest obiektem).
dzieki czemu pozwala na szybsze i łatwiejsze tworzenie wielomodułowych
aplikacji, co za tym idzie także dzielenie kodu w zespole projektowym.
6. dzięki dużej popularności w świecie, Python ma wielką społeczność, więc
możesz liczyć na wsparcie czy to w pierwszym etapie nauki czy nastepnie
wykonujac pracę zawodową
7. uniwersalny – dzięki Pythonowi możliwe jest zrozumienie ogólnych zasad
programowania, integrowanie go z innymi językami, a także poznanie reguł
logicznych.

Podsumowując:

znajomość Python przyniesie nam same korzyści!