w związku z tym, że mamy trenerów posiadających uprawnienia do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów z
programowania, istnieje możliwość sprawdzenia umiejętności i zdobycie międzynarodowego certyfikatu
potwierdzającego znajomość języka Phyton jak również Scratcha

Nasz cel edukacyjny

Nauka programowania jest bardzo wysoko na liście priorytetów edukacyjnych.
Jak z wieloma umiejętnościami, dobrze jest zacząć wcześnie i w przystępny sposób – na przykład przez grę.
W związku z tym w naszej szkole oferujemy kursy już dla dzieci od 6 roku życia.
dzieci w tak młodym wieku w świat programowania wprowadzamy dzięki użyciu inowacyjnych gier planszowych do
nauki programowania
następnym krokiem jest nauka programowania na laptopach lub tabletach używając programu Scratch i innych
aplikacji do nauki programowania

dla dzieci starszych oferujemy naukę programowania w języku Phyton w różnych środowiskach:
– Python 3 + edytor IDLE lub PyCharm
– Python w Mincrafcie
– Python do sterowania urządzeń BBC micro:bit